สื่อหรือช่องทางยอดนิยมในออนไลน์ สำหรับทำ Content Marketing

คอนเทนท์เป็นเครื่องมือทรงพลังที่นิยมใช้ในออนไลน์ การเผยแพร่คอนเทนท์มีช่องทางหลายประเภทด้วยกัน คอนเทนท์เผยแพร่ในช่องทางประเภทใดบ้างที่นิยมใช้ขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มาดูกันเลย

1. Blogs

การทำบล็อกเป็นวิธีการทำคอนเทนท์มาร์เก็ตติ้งยอดนิยมมายาวนาน เพื่อสร้างทราฟิกจากข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า โดยใช้เทคนิคการทำออแกนิก SEO ผู้คนค้นหาบล็อกเจอจากเสิร์จเอ็นจิน เทคนิคการจับคู่คำค้นหากับคำในเนื้อหาของบล็อก เนื้อหาที่ดี มีคุณค่าต่อลูกค้า แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ย่อมดึงดูดใจ ทำให้ลูกค้าแวะเวียนมาที่บล็อกครั้งแล้วครั้งเล่า ลูกค้าอาจจะแชร์ข้อมูลในบล็อกไปให้เพื่อน ๆ ซึ่งเป็นวิธีการตลาดแบบดึงดูดลูกค้าเข้ามา inbound marketing แถมได้วิธีทำการแบบปากต่อปากตามธรรมชาติอีกด้วย

เนื้อหาที่มีคุณค่า ==>ดึงดูดลูกค้าเข้ามา ==>ลูกค้าบอกต่อปากต่อปาก

2. Videos

วิดีโอเป็นช่องทางเผยแพร่คอนเทนท์ยอดนิยมมายาวนาน ในอดีตผู้คนนิยมดูทีวี เคเบิลทีวี เช่าซีดีไปดูที่บ้าน ดังนั้นในปัจจุบันผู้คนนิยมดูคลิปวิดีโอในออนไลน์ เพราะเลือกดูเนื้อหาที่ชอบใจได้ เลือกเวลาดูคลิปวิดีโอเองได้ กดข้ามตอนที่ไม่ชอบดูได้ กดหยุดพักแล้วกลับมาดูต่อภายหลังได้ กดดูซ้ำไปซ้ำมาตอนที่ชอบใจได้ วิดีโอช่วยให้ลูกค้าเห็นสินค้าทุกมุมมองอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปแต่งรูป ดังนั้นเนื้อหาหรือคอนเทนท์ในวิดีโอจึงสำคัญ เนื้อหาดี มีคุณภาพย่อมดึงดูดใจคนให้เข้ามาดูวิดีโอ ถ้าทำการตลาดออนไลน์ลืมวิดีโอแบบเป็นทางไปก่อน คอนเทนท์วิดีโอควรสนุกสนาน เป็นกันเอง มีชีวิตชีวา แฝงเนื้อหาสาระไว้ด้วย สัดส่วนเนื้อหาที่เหมาะสมประมาณ 80/20

เนื้อหาที่สนุกสนาน 80 / เนื้อหาสาระ 20

3. Infographics

อินโฟกราฟิก เนื้อหาบวกรูปภาพ ช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาอย่างรวดเร็ว เพราะผู้คนมักจดจำรูปภาพได้ดีกว่าตัวอักษร อินโฟกราฟิกจึงเป็นตัวช่วยสรุปประเด็นสำคัญในรูปเดียว สีสันของรูปภาพช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้คนหยุดดู

อินโฟกราฟิก ออกแบบรูปภาพ สีสัน คุมโทนอย่างดี สรุปเนื้อหาสาระสั้น ๆ

4. Case studies

กรณีศึกษาช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารมากขึ้น เช่น คอนเทนท์เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพหุภาษา การยกกรณีศึกษามาประกอบช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจมากขึ้น อาทิ กรณีศึกษาสังคมและวัฒนธรรมพหุภาษาที่หมู่บ้านยะวึก อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ กรณีศึกษาพหุวัฒนธรรมของชุมชนบ้านขันเงิน จ. ชุมพร ตามหลักพุทธสันติวิธี https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/download/117428/94789/

5. EBooks

อีบุ๊กเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นิยมมาก เนื้อหาสาระในอีบุ๊กมีประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง จัดทำขึ้นเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดีงนั้นอีบุ๊กจึงเป็นสื่อที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง เพียงกรอกข้อมูลไม่กี่บรรทัดก็ดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ทันที นักการตลาดออนไลน์จึงนิยมทำอีบุ๊กแจกฟรีเพื่อเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อติดตามผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ จำนวนหน้าอีบุ๊ก อย่างน้อย 5-25 หน้า

6. White papers

เอกสารปกขาว แต่เดิมเป็นเอกสารของหน่วยงานรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ปัจจุบันหน่วยงานเอกชนได้นำมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อทำการตลาดออนไลน์ ลักษณะของเอกสารปกขาว ตอบคำถามหรือแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้อมูลติดต่อ เพื่อให้ลูกค้าติดต่อกลับได้ ถ้าเขาสนใจสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่าง white paper เกี่ยวกับ bitcoin https://blockchain-review.co.th/blockchain-review/bitcoin-white-paper/

ตัวอย่าง white paper เกี่ยวกับ blockchain https://finiwise.com/2017/06/07/whitepapers-ico-blockchain-development-difference/

ตัวอย่าง white paper ขององค์กร cdio http://www.cdio.org/participate/communication-forum/mit-white-paper-state-engineering-leadership-education-programs-worl

7. Check lists

เช็คลิสต์ เป็นคอนเทนท์ยอดนิยมอีกประเภทหนึ่ง สำหรับเก็บข้อมูลของลูกค้า หรือเก็บความต้องการของลูกค้า เก็บความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เราเห็นเช็คลิสต์บ่อย ๆ ในแบบสอบถาม เมนูสั่งอาหาร เช็คลิสต์ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตะกร้าออนไลน์สำหรับสั่งซื้อสินค้า แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็น ปณิธานปีใหม่ สิ่งที่ต้องทำประจำวัน หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนเก็บข้อมูลเช็คลิสต์เพื่อตอบสนองความต้องการ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขสินค้าและบริการ

8. Interviews

การสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลขั้นต้นที่ดีเยี่ยม ที่นำข้อมูลไปใช้ทั้งเพื่อโฆษณาทั้งเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทำได้ทั้งแบบการพูดคุย หรือเรียบเรียงใหม่ให้สั้นกระชับ นำเสนอเป็นบทความ หรือคลิปเล่าเรื่องก็ได้ ในการตลาด ใช้มากในรูปแบบการสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ

9. Social media posts

คอนเทนท์ยอดนิยมที่ทำง่าย ใคร ๆ ก็ทำได้ ข้อมูลสด ใหม่ แต่มีการแข่งขันสูง ปริมาณข้อมูลท่วมท้น ข้อมูลไม่ผ่านการคัดกรอง ดังนั้นมีทั้งข้อมูลจริง ข้อมูลเท็จ อคติ ใส่ร้าย ป้ายสี หลอกลวง ซึ่งผู้รับสารต้องใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวด ต้องรู้เท่าทัน

10 pictures

รูปภาพ คอนเทนท์ยอดนิยมในออนไลน์อีกประเภทหนึ่ง ผู้คนชอบแชร์รูปภาพ เช่น รูปอาหาร รูปดอกไม้ รูปธรรมชาติ รูปตัวเอง

คอนเทนท์มีหลากหลายประเภท โพสต์นี้หยิบยกมาเพียง 10 คอนเทนท์ยอดนิยมในออนไลน์ ที่คนทั่วไปนิยมใช้สื่อสารกัน

References:

Meme https://mgronline.com/marsmag/detail/9550000156931

MIT white paper http://www.cdio.org/participate/communication-forum/mit-white-paper-state-engineering-leadership-education-programs-worl

White paper ของ bitcoin https://blockchain-review.co.th/blockchain-review/bitcoin-white-paper/

White paper ของ blockchain https://finiwise.com/2017/06/07/whitepapers-ico-blockchain-development-difference/

Target your customers with … https://www.lyfemarketing.com/blog/types-of-content-marketing/

Type of content … https://coschedule.com/blog/types-of-content/

กรณีศึกษา https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/download/117428/94789/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s